Kittys hattar 08/09

En lokal liten gerillakampanj med syfte att sprida
hattkärlek på Östermalm. Klicka på hatten!